ESPA 2020-2021

Ka Shop

Όροι Χρήσης

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το ka-shop.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα για την ηλεκτρονική προβολή και προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών των καταστημάτων Ka Shop , της εταιρείας με επωνυμία KAPI SPACHIS INTERIOR DECORATIONS I.K.E,  με έδρα την Α.Παπανδρέου 6 Γλυφάδα  και ΑΦΜ 800904629. Πριν μπείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, ανατρέξτε στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι ισχύουν ειδικά για τη χρήση του e-shop των Ka Shop στο www.ka-shop.gr. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, διότι η περαιτέρω χρήση και η πλοήγηση της εν λόγω ιστοσελίδας www.ka-shop.gr συνεπάγεται με τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας σε αυτούς.

 1. Όροι
  Το ka-shop.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις για συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ειλικρινείς πρακτικές της. Το ka-shop.gr αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιεί τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και τυχόν αλλαγές μέσω της ιστοσελίδας αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή των όρων δεν αφορά παραγγελίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

 

 1. Παρεχόμενες πληροφορίες & προϊόντα

Το ka-shop.gr δεσμεύεται να καταστήσει διαθέσιμες πλήρεις και έγκυρες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της www.ka-shop.gr σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται για κάθε διαθέσιμο προϊόν, όπως απαιτείται και επίσης δεσμευμένο να παρέχει ακριβή δεδομένα για τις υπηρεσίες που παρέχονται από το ka-shop.gr. Το ηλεκτρονικό κατάστημα υπόκειται σε τυχόν τεχνικά λάθη ή λάθη πληκτρολόγησης που έχουν ξεφύγει από την προσοχή του ή έχουν προκύψει κατά λάθος ή λόγω αναστολής λειτουργίας της ιστοσελίδας ή ανωτέρας βίας.

 1. Περιορισμένη ευθύνη

Το ka-shop.gr δεν μπορεί να παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα του προϊόντος, αλλά εγγυάται ότι οι τελικοί καταναλωτές θα ειδοποιηθούν εγκαίρως για τη μη διαθεσιμότητα. Το ka-shop.gr ευθύνεται αποκλειστικά για απάτη και βαριά αμέλεια σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων και για πληροφορίες ή υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας της. Το ηλεκτρονικό κατάστημα ka-shop.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι χρήστες κατά την προσπάθεια πρόσβασης στον ιστότοπο και κατά την πρόσβασή τους που σχετίζονται με τη λειτουργία ή τη συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του ιστότοπου. Επιπλέον, το ka-shop.gr δεν φέρει ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και, ιδιαίτερα, μη εξουσιοδοτημένες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται στο διαδίκτυο.

 1. Πνευματικά δικαιώματα

Το www.ka-shop.gr είναι ο επίσημος ιστότοπος των καταστημάτων Ka Shop. Όλα τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας που δημοσιεύονται από το ka-shop.gr συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των ka-shop.gr που προστατεύονται από την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και διεθνείς συμβάσεις. Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή καταγραφή και αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, λήψη, επεξεργασία, μεταπώληση, παραγωγή έργων που προκύπτουν ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο περιεχομένου ιστότοπου. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, λήψη, ανακοίνωση, διάδοση ή διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των ka-shop.gr ή οποιονδήποτε άλλο νόμιμο δικαιούχο τέτοιων πνευματικών δικαιωμάτων. Ονόματα, εικόνες, λογότυπα και εμπορικά σήματα που αντιπροσωπεύουν το ka-shop.gr ή/και τρίτα μέρη που έχουν συναφθεί μαζί τους, καθώς και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες τους, αποτελούν αποκλειστικά σήματα και εμπορικά σήματα του ka-shop.gr και www.ka-shop.gr και υπόκεινται στην ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία για τα εμπορικά σήματα και τη βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία και τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Σε όλες τις περιπτώσεις, η εμφάνιση και η εμφάνισή τους στις ιστοσελίδες του www.ka-shop.gr δεν θα πρέπει, με οποιονδήποτε τρόπο, να θεωρείται ότι εκχωρεί ή μεταβιβάζει την άδεια ή το δικαίωμα χρήσης τους.

 1. Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.ka-shop.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν τα ka-shop.gr για αποστολή, δημοσίευση, e-mail ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, χυδαίο, απρεπές, παραβιάζοντας την ιδιωτική ζωή ενός άλλου. Τέτοια περιεχόμενα δεν επιτρέπεται να διαδίδονται βάσει του νόμου ή των συμβατικών ή διευθυντικών σχέσεων (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιόκτητες και εμπιστευτικές πληροφορίες που λαμβάνονται ή αποκαλύπτονται ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή υπόκεινται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας). Περιεχόμενα που παραβιάζουν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων ιών λογισμικού ή άλλων κωδικών, αρχείων ή προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί για να διακόπτουν, να βλάπτουν, να καταστρέφουν ή να εμποδίζουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού, εκ προθέσεως ή κατά παράβαση της ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και διατάξεων, περιεχόμενο που ενδέχεται να παρενοχλεί τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για τη συλλογή ή αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη δεν επιτρέπεται να διαδίδεται.

 1. Απόρρητο συναλλαγής

Είναι κατανοητό ότι πρέπει να διατηρείται το απόρρητο. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις τυπικές συναλλαγές ισχύουν για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Όλες οι πληροφορίες που μεταφέρονται από τον χρήστη/μέλος στο ka-shop.gr είναι εμπιστευτικές και το ka-shop.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να χρησιμοποιούνται στο βαθμό που απαιτείται για την παροχή υπηρεσιών. Το ka-shop.gr δεν θα αποκαλύψει δεδομένα πελατών ή συναλλαγών, εκτός εάν έχετε παράσχει γραπτή εξουσιοδότηση ή εάν αυτό έχει εντολή με δικαστική απόφαση ή απόφαση οποιασδήποτε άλλης δημόσιας αρχής. Σε περίπτωση που το ka-shop.gr χρησιμοποιεί τρίτα μέρη για την υποστήριξη των συστημάτων του, εγγυάται ότι το απόρρητο διασφαλίζεται. Μπορείτε να ζητήσετε τυχόν δεδομένα που τηρούνται για εσάς, καθώς και τη διόρθωσή τους σε περίπτωση που είστε σε θέση να διαπιστώσετε την ύπαρξη σφάλματος. Για την ασφάλειά σας, θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίζετε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και ιδιωτικές και να μην προβαίνετε στην αποκάλυψή τους σε τρίτους.

 1. Ασφάλεια συναλλαγών

Το ka-shop.gr αναγνωρίζει τη σημασία της Προστασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, καθώς και τη σημασία των διαδικτυακών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της μέγιστης ασφάλειας (SSL. 2048-bit RSA). Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα και συναλλαγές είναι ασφαλείς και ιδιωτικές. Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος επιτυγχάνεται ως εξής: Απαιτείται αναγνωριστικό χρήστη για την ταυτοποίησή σας. Το e-mail και ο κωδικός πρόσβασής σας χρησιμοποιούνται για να σας παραχωρήσουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα με απόλυτη ασφάλεια. Έχετε την επιλογή να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης και το e-mail σας όποτε το επιθυμείτε. Το μόνο άτομο που έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας είστε εσείς μέσω αυτών των κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση του απορρήτου και της ιδιωτικής ζωής έναντι τρίτων. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής, θα πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα, αλλιώς το ka-shop.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε τακτικά τον κωδικό πρόσβασής σας και να αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τους ίδιους και εύκολα ανιχνεύσιμους κωδικούς (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επιπλέον, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε όχι μόνο γράμματα και αριθμούς, αλλά και σύμβολα για να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης. Η πληρωμή με κάρτα VISA ή PayPal είναι ένας απολύτως ασφαλής τρόπος πληρωμής για τους πελάτες μας. Το ka-shop.gr δεν θα γνωρίζει ποτέ τα στοιχεία της κάρτας ή του λογαριασμού σας. Για να πληρώσετε την παραγγελία, θα ανακατευθυνθείτε στον ιστότοπο της Alpha Bank ή στον ιστότοπο της PayPal ανάλογα, χωρίς καμία επαφή σε καμία περίπτωση με δεδομένα και στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας. Αυτές οι πληροφορίες θα μεταφερθούν από εσάς χρησιμοποιώντας κρυπτογραφημένη σύνδεση στην Alpha Bank ή στο PayPal μέσω των ασφαλών συστημάτων συναλλαγών τους.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GGD 2016/679), οποιαδήποτε ειδική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία σε ορισμένες περιπτώσεις, την Ελληνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ( Νόμος 3471/2006) και τις αποφάσεις της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων (HDPA). Κατά την πλοήγηση στις ιστοσελίδες www.ka-shop.gr για να παραγγείλετε προϊόντα και να βεβαιωθείτε ότι είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας ενημερώσουμε για τα νέα προϊόντα μας, μπορεί να σας ζητηθεί να μοιραστείτε τα στοιχεία σας (όνομα, επάγγελμα, e-mail κ.λπ.). Τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται οπουδήποτε στις ιστοσελίδες και υπηρεσίες www.ka-shop.gr προορίζονται αποκλειστικά για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/97 περί προστασίας ατόμων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.ka-shop.gr θα λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και θα διατηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είστε εγγεγραμμένοι. Σε μια υπηρεσία www.ka-shop.gr τα δεδομένα αυτά διαγράφονται μετά τη λήξη της εμπορικής σχέσης με οποιονδήποτε τρόπο. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.ka-shop.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της εμπορικής σχέσης. Τα δεδομένα που διατηρούνται στο αρχείο μπορούν να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα ενημέρωσης και ένστασης σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την ιδιωτικότητα των τηλεπικοινωνιών. Πληροφορίες που ζητούνται: Προσωπικά στοιχεία: Κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.ka-shop.gr χωρίς να παράσχει προσωπικές πληροφορίες. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα μόνο εάν γίνετε μέλος και δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη. Σε αυτό το στάδιο θα σας ζητηθεί μόνο το e-mail σας, όπου θα λάβετε τα ενημερωτικά δελτία μας εάν συμφωνείτε. Εάν προχωρήσετε σε μια παραγγελία προϊόντων, πρέπει επίσης να εισαγάγετε λεπτομέρειες σχετικά με τη συναλλαγή σας μαζί μας. Τα δεδομένα που απαιτούνται για κάθε συναλλαγή περιλαμβάνουν το επώνυμό σας, τον αριθμό σταθερού τηλεφώνου, τη διεύθυνση (οδός, πόλη και ταχυδρομικός κώδικας), τη διεύθυνση αποστολής και τον τύπο του εγγράφου πληρωμής (απόδειξη). Τα προαιρετικά δεδομένα περιλαμβάνουν τον αριθμό κινητού τηλεφώνου σας (σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας) και το επάγγελμα.

Cookies:

Ο ιστότοπός μας (www.ka-shop.gr) χρησιμοποιεί cookies για μια βολική εμπειρία αγοράς. Τα cookie ή τα αλφαριθμητικά αναγνωριστικά (cookie περιόδου σύνδεσης) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον εντοπισμό ότι εισέρχεστε στον ιστότοπο, έτσι ώστε ο κωδικός πρόσβασής σας να μην ζητείται σε σελίδες που περιλαμβάνουν ανταλλαγή δεδομένων. Εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας έχει οριστεί να απορρίπτει τα cookie, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες αγορών στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε εύκολα να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση.

CookieTypeDurationDescription
cookielawinfo-checkbox-analytics011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional011 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policy011 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.

Νέος λογαριασμός:

Κατά την εγγραφή σας στον ιστότοπό μας (www.ka-shop.gr) θα σας ζητηθεί να παράσχετε κάποιες προσωπικές πληροφορίες για τη διευκόλυνσή σας όταν κάνετε αγορές μαζί μας. Η αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων μας σημαίνει ότι κατά την εγγραφή σημαίνει ότι αποδέχεστε τη λήψη των ενημερωτικών δελτίων μας στον λογαριασμό email που δώσατε. Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας από τη λίστα αλληλογραφίας μας ανά πάσα στιγμή. Ο λογαριασμός email σας δεν θα χρησιμοποιηθεί από τρίτα μέρη. Θα διατηρηθεί στη βάση δεδομένων μας και θα ενημερώνεστε μόνο για νέα προϊόντα, ειδικές προσφορές και συμβουλές στυλ.

 1. Παραγγελία προϊόντος

Για να διευκολύνουμε τη διαδικασία αναζήτησης και παραγγελίας, χωρίσαμε τα προϊόντα μας σε κατηγορίες προϊόντων. Κάθε κατηγορία διαθέτει επιπλέον φίλτρα που σας βοηθούν να περιορίσετε την αναζήτησή σας όσο πιο γρήγορα και εύκολα γίνεται. Το ka-shop.gr θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας παρέχει υπηρεσίες παγκόσμιας κλάσης. Ωστόσο, περιπτώσεις σφαλμάτων μπορεί να μην αποκλείονται για τις τιμές και τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του προϊόντος και δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει αναστολή λειτουργίας ιστοσελίδας ή “ανθρώπινα” σφάλματα κατά την ενημέρωση/εισαγωγή τιμών προϊόντων. Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών σας, σας προτρέπουμε, εάν διαπιστώσετε ότι ένα προϊόν είναι διαθέσιμο σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σύγκριση με την αγοραία αξία του, να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Πωλήσεων στο +302105765920 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας που διατίθεται στο διαδίκτυο πριν προχωράτε σε παραγγελία.

Μόλις καταχωρηθεί η παραγγελία σας, θα λάβετε ένα αυτοματοποιημένο e-mail που θα αναφέρει τα στοιχεία της παραγγελίας σας. Μπορείτε να δείτε την πρόοδο της παραγγελίας σας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος στην ενότητα “Διαχείριση”. Γενικά, και σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα σχετικά με την παραγγελία σας, θα σας αποσταλεί ένα σχετικό e-mail. Εναλλακτικά, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα τηλέφωνα που παρέχονται κατά την εγγραφή σας ή όταν καταχωρίσατε την παραγγελία σας στον ιστότοπό μας. Σας ζητείται να βεβαιωθείτε ότι αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου φτάνουν σε εμάς και να τα διατηρείτε καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλαγής μας. Σε περίπτωση που δεν λάβετε τα σχετικά e-mail, είστε υποχρεωμένοι να μας ειδοποιήσετε χωρίς καθυστέρηση υπό τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας.

 1. Ακύρωση παραγγελίας

Μια παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις: Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία ή κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής τοποθέτησης παραγγελιών, μπορείτε να αφαιρέσετε ποσότητες προϊόντων από το καλάθι σας πατώντας το κουμπί διαγραφής. Εάν η ηλεκτρονική παραγγελία έχει ολοκληρωθεί, αλλά το προϊόν δεν έχει ακόμη τιμολογηθεί/αποσταλεί, μπορείτε να καλέσετε στο +302105765920 και εμείς θα αναλάβουμε την ακύρωση της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που η παραγγελία σας έχει ήδη τιμολογηθεί, αλλά δεν την έχετε λάβει ακόμα και επιθυμείτε να ακυρωθεί, επικοινωνήστε αμέσως μαζί μας στο +302105765920 και δώστε τα στοιχεία της παραγγελίας σας. Θα σας ενημερώσουμε αμέσως για όλες τις επιλογές σας. Μόλις λάβετε μέρος της παραγγελίας και δεν θέλετε να σταλεί η υπόλοιπη παραγγελία, καλέστε μας στο +302105765920 ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας και εξηγήστε τον λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την ακύρωση της υπόλοιπης παραγγελίας. Θα σας ενημερώσουμε αμέσως για όλες τις επιλογές σας.

 1. Κόστος παράδοσης / αποστολής

 

Θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης από εμάς κατά την επεξεργασία της παραγγελίας σας. Αυτό θα περιλαμβάνει έναν αριθμό παρακολούθησης, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε την παραγγελία σας. Βεβαιωθείτε ότι κάποιος είναι σπίτι για να υπογράψει την παράδοση. Αυτό γίνεται για λόγους ασφαλείας. Θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι η παραγγελία σας φτάνει σε εσάς και μόνο σε εσάς. Εάν δεν έχετε λάβει την παραγγελία σας μετά από 10 ημέρες, στείλτε μας ένα email, με τον αριθμό της παραγγελίας σας, στη διεύθυνση info@ka-shop.gr και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να εντοπίσουμε το πρόβλημα. Οι παραγγελίες που δεν έχουν παραληφθεί στο σταθμό παράδοσης εντός 14 ημερών θα επιστρέφονται σε εμάς και θα κάνουμε επιστροφή χρημάτων για τα προϊόντα. Ωστόσο, το ka-shop.gr δεν επιστρέφει τα έξοδα αποστολής.


 Ελλάδα 

 • Παράδοση με ELTA COURIER    –   2-3 εργάσιμες ημέρες.

Κόστος αποστολής: 3,50€ (Δωρεάν για παραγγελίες άνω των 70€)

Οι ημέρες παράδοσης είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 9.00 π.μ. και 17.00 μ.μ.

 • Παραλαβή στο κατάστημα – Τα καταστήματά μας    

Τοποθετήστε την παραγγελία σας για να παραδοθεί στο κατάστημα την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Μόλις βρεθεί το email επιβεβαίωσης παράδοσης στα εισερχόμενά σας, η παραγγελία σας θα είναι έτοιμη για παραλαβή. Φροντίστε να έχετε μαζί σας την ταυτότητά σας


Διεθνείς αποστολές

 • Περιφέρεια Ευρώπης

Παράδοση με DHL-7-12 εργάσιμες ημέρες.

Κόστος αποστολής: 19€

Σημείωση!: Ο πελάτης επιβαρύνεται με τυχόν φόρους και δασμούς που ίσως προκύψουν κατά την διαδικασία του εκτελωνισμού.

 •  Υπόλοιπος κόσμος

Παράδοση με DHL-7-12 εργάσιμες ημέρες.

Κόστος αποστολής: 45€

Σημείωση!: Ο πελάτης επιβαρύνεται με τυχόν φόρους και δασμούς που ίσως προκύψουν κατά την διαδικασία του εκτελωνισμού.


Καθυστερημένη παράδοση

Σας ζητούμε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών μας ( info@ka-shop.gr ) εάν το πακέτο σας δεν έχει φτάσει εντός 10 εργάσιμων ημερών (Ευρώπη / ΗΠΑ), ώστε να εντοπίσουμε το πρόβλημα.

 

 1. Επιστροφή Προϊόντος – Αντικατάσταση 

Επιστροφή Προϊόντος – Αντικατάσταση 

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάστασή τους:

 • Σε όλες τις περιπτώσεις όπου το ka-shop.gr αποδείχθηκε υπεύθυνο για την παράδοση προϊόντων άλλων ή ουσιαστικά διαφορετικών από αυτά που παραγγέλθηκαν.
 • Σε όλες τις περιπτώσεις ελαττωμάτων του προϊόντος.

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάστασή τους με άλλο προϊόν ή προϊόντα έως το ποσό που καταβλήθηκε ή με επιπλέον χρήματα εάν το επιθυμείτε εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που λάβατε την παραγγελία σας.

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τις αγορές προϊόντων και να ζητήσετε επιστροφή της τιμής που καταβλήθηκε:

 • Σε όλες τις περιπτώσεις ελαττωμάτων του προϊόντος.
 • Εντός 14 ημερών από την παράδοση του προϊόντος.

Το ka-shop.gr θεωρείται υπεύθυνο για αποζημίωση σε περίπτωση ελαττώματος μόνο εάν έχει προκύψει λόγω της ευθύνης του, οπότε δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνο για αμέλεια. Επιπλέον, σε όλες τις περιπτώσεις, το προς αντικατάσταση προϊόν πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα με την αρχική απόδειξη πώλησης.

Για όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, τα προϊόντα που πρόκειται να αντικατασταθούν πρέπει να είναι στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς ζημιά και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (π.χ. Ειδοποίηση Αποστολής, Απόδειξη Πωλήσεων κ.λπ.). Πριν από οποιαδήποτε επιστροφή συνιστάται η επικοινωνία με το ka-shop.gr. Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή και η αντικατάσταση είναι δυνατή υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Επικοινωνήστε με το ka-shop.gr την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα για να δηλώσετε την πρόθεσή σας.
 • Σε περίπτωση που το προϊόν αλλάξει εντός 30 ημερών με άλλο προϊόν (α) έως το ποσό της τιμής ή με πρόσθετη τιμή ή ανάληψη εντός 14 ημερών σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 10 του ν. 2251/1994, το προϊόν δεν πρέπει να είναι μεταχειρισμένο.
 • Το προϊόν να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που αποδεικνύουν τη συναλλαγή (π.χ. Ειδοποίηση Αποστολής, Απόδειξη Πωλήσεων κ.λπ.).

13. Τρόποι πληρωμής

Το ka-shop.gr αποδέχεται τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής:

 • Άμεση Τραπεζική Μεταφορά

  Άμεση Τραπεζική Μεταφορά

 • Με κάρτα μέσω Alpha Bank

  Πληρωμή μέσω Alpha Bank: Δέχεται Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners, Discover

 • Πληρωμή μέσω MasterPass

  Πληρωμή μέσω MasterPass

 1. Νόμισμα συναλλαγής

Οι μεταφράσεις νομισμάτων λειτουργούν ως οδηγός. Όλες οι συναλλαγές ολοκληρώνονται σε Ευρώ (€).

 

Start typing and press Enter to search

Καλάθι Αγορών